LAMPANG-CNN
หุ้ น ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง คุ ณ คิ ด

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้

 การค้า-เศรษฐกิจ 

   + การตลาดเมืองรถม้า

   + หุ้นไม่ยากอย่างคุณคิด

 สังคม-วัฒนธรรม 

 รถม้าพาเที่ยว      

 สุขกายสบายใจ    

 จิตวิทยาใกล้ตัว    

 สาระบันเทิง        

 แจ่งหนังสือ         

  นำเสนอข่าวสาร เรื่องราวทางธุรกิจ - การตลาด - และการลงทุน ของคนลำปาง และในภาคเหนือ  

* บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น  สำหรับผู้สนใจลงทุนในในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  หากนักลงทุนตัดสินใจสมัครเป็นลูกค้าแลใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ใด  ควรทำความรู้จักหลักทรัพย์ ,ผลตอบแทน , ความเสี่ยง  ด้วยการศึกษา  และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์จากสิ่งพิมพ์ ,ข่าวสาร ,เอกสารเผยแพร่ ,วิทยุ ,โทรทัศน์ หรือ  ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น  www.set.or.th   ;        www.settrade.com ; หรือ www.kimeng.co.th  หรือ จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ  

ข่าว และบทความน่ารู้สำหรับนักลงทุน :

ถ้ามีเงินสักก้อนคิดจะเอาไปทำอะไร ?

คาถาบริหารเงินปีแพะ2546....อย่าจ่ายเพลิน !

บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้น

"ศิริวัฒน์แซนวิช" นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา

เครื่องหมายต่างๆบนกระดานซื้อ-ขายหุ้น

 

วิธีลดความเสี่ยงในการลงทุน

 

กฏ10ประการของ ปีเตอร์ ลินช์ ในการซื้อขายหุ้น

 

                                                                             

                                                                                                  

นภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากลดต่ำลงในปัจจุบัน  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่อาจมองข้าม  เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหลายรูปแบบ  อาทิ  กำไรจากการซื้อขาย ,เงินปันผล  และ/หรือ  สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  

อย่างไรก็ตาม  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลทุนประเภทอื่น ๆ 

หากธุรกิจที่เราเลือกลงทุนนั้น  เผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย  หรือ ผลประกอบการตกต่ำ  ก็ย่อมส่งผลให้เงินปันผลที่เราพึงจะได้รับลดลงไปด้วย  และหากธุรกิจนั้นประสบภาวะขาดทุน  จนต้องปิดกิจการไป  เราจะได้รับเงินลงทุนคืน  ก็ต่อเมื่อธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่  หลังชำระส่วนที่เป็นหนี้คืนแก่เจ้าหนี้หมดแล้ว  แต่หลักทรัพย์ที่เราถืออยู่  อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าธุรกิจนั้นเติบโต  และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น

ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือก  เพื่อการออมเงินในระยะยาว  จึงควรเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพย์  ในระดับราคา  และจังหวะเวลาที่ให้ผลตอบแทนสูง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  นักลงทุนที่ดีควรวางแผน และจัดการกับภาระทางการเงินด้านอื่น ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน  ในส่วนเงินที่นำมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ควรเป็น " เงินส่วนที่เหลือ " เพื่อก้าวเข้ามาลงทุนได้อย่างสบายใจ  มั่นใจ  สุขุมรอบคอบ  โดยไม่ต้องเครียดหรือ กังวลกับภาระการเงินต่าง ๆ

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

วันนี้...กับการลงทุนในหุ้น

หากคุณพร้อมที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพียงติดต่อขอเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์สักแห่ง  พร้อมจัดเตรียมเอกสาร  และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

   1. สำเนาบัตรประชาชน

   2. สำเนาทะเบียนบ้าน

   3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

   4. สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

มื่อได้รับการอนุมัติเปิดบัญชี  คุณจะได้หมายเลขสมาชิกเพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายได้  ซึ่งการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มี 3 วิธี :

  1. ที่ห้องค้าของบริษัทฯที่คุณใช้บริการ คุณต้องกรอกคำสั่งซื้อ-ขายเอง พร้อมลงนามด้วย

   2. ทางโทรศัพท์  ซึ่งทางบริษัทจะมีเทปอัดเสียงไว้ตลอด

   3. ทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ : ปัจจุบันจังหวัดลำปางมีบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่ง ดังนี้

  1. บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

      อยู่ที่  : ถ.มนตรี  ถนนตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง

  2. บล.แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)

      อยู่ที่  : ตรงข้ามธ.กรุงเทพ สาขาสบตุ๋ย

  3. บล.เอบีเอ็น แอมโร จำกัด (มหาชน)

      อยู่ที่  : ชั้นสองธ.กรุงเทพ สาขาถนนฉัตรไชย

 

ตั้งแต่ 14 ม.ค. 45 จนปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ตัวแทน หรือที่เราเรียนติดปากว่า "โบรกเกอร์" ทุกบริษัท  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ การขาย  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25  ของมูลค่าการซื้อ หรือการขายสำหรับลูกค้าทุกประเภท   ดังนั้นเมื่อคุณได้รับการยืนยันผลการซื้อ หรือการขายจากทางบริษัทฯที่คุณใช้บริการ  คุณต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์  ณ วันทำการที่ 3 หลังจากเกิดรายการซื้อ หรือรายการขายขึ้น  โดยใช้ระบบชำระราคาแบบยอดสุทธิ

 

 

  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com