LAMPANG-CNN
การตลาดเมืองรถม้า

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้  

 การค้า-เศรษฐกิจ   

    + การตลาดเมืองรถม้า

    + หุ้นไม่ยากอย่างคุณคิด

 สังคม-วัฒนธรรม  

 รถม้าพาเที่ยว      

 สุขกายสบายใจ    

 จิตวิทยาใกล้ตัว    

 สาระบันเทิง        

 แจ่งหนังสือ         

  นำเสนอข่าวสาร เรื่องราวทางธุรกิจ - การตลาด - และการลงทุน ของคนลำปาง และในภาคเหนือ  

                                                                                                                           โดย  "คนลำปาง"

 คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อเป็นพ่อค้าแม่ค้ายุค 2003 !

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกิจการค้า  จนมีคนกล่าวว่า ณ เวลานี้ถ้ากิจการใดก็ตามไม่ว่าค้าเล็กๆ หรือการค้าใหญ่  ไม่มีคอมพิวเตอร์   รวมทั้งไม่ได้ใช้อิน-เทอร์เน็ต  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจภายในกิจการ   อาจต้องเตรียมเลิกกิจการภายใน 2-3 ปีอย่างแน่นอน  

สำหรับจังหวัดลำปางผมเองคงไม่สามารถระบุตัวเลขให้ชัดเจนลงไปได้ว่ามีบุคคล หรือนิติบุคคลจำนวนเท่าใดที่มีคอมพิวเตอร์ และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจการค้า  แต่มั่นใจว่ามีมากเป็นลำดับที่ 2 ของภาคเหนือ  เมื่อเทียบกับเชียงใหม่  ผมพิจารณาจากจำนวนของการลงโฆษณาซื้อ-ขาย-ประกาศ ที่ลงระบุจังหวัดลำปาง  ของเว็บไซท์ www.thai2hand.com  ซึ่งเป็นเว็บไซท์ตลาดกลางในการซื้อ-ขาย  ที่ใหญ่ที่สุดของไทย และมียอดของการเข้าชมต่อวันสูงมากที่สุดในประเทศ  รวมทั้งจำนวนร้านค้าออนไลน์ของคนลำปางที่เปิดร้านอยู่ที่ www.tarad.com พบว่ามีจำนวนมากรองจากเชียงใหม่   

เมื่อเดือน สิงหาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้อ่านคอลัมน์วิชาการในเว็บไซท์หนึ่งซึ่งก็จำชื่อเว็บไม่ได้แล้ว  เป็นข้อเสนอแนะเชิง "อนาคตวิทยา"  ผมอ่านจบก็รีบทำการบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทันที  เพื่อใช้ศึกษาและอ้างอิงต่อไป    เลยถือโอกาสมานำเสนอผู้อ่าน "ลำปางซีเอ็นเอ็น" เพราะพอจะเข้ากันได้กับหัวเรื่องข้างบนนี้  และเพื่อท่านจะได้ตระเตรียมตนเองให้เข้าสู่ยุคใหม่ที่นับวันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ชีวิตของท่าน และครอบครัวมากขึ้นทุกวัน

 

"....ในอนาคตจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากมายทั่วโลก นักศึกษาจบใหม่ตกงานเพิ่มขึ้นทุกปี และโรงงานปลดพนักงานเพราะใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตรวมถึงการถูกเลิกจ้างเพราะปรับโครงสร้างภายในเพื่อลดขนาดขององค์กร อีกทั้งต้องถูกเชิญออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ

ทุกคนจึงจำเป็นจะต้องประกอบธุรกิจเป็นของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ศึกษาแนวโน้มของการตลาดและเศรษฐกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก็คือ:

 


1. โลกปัจจุบันได้มีการย้ายความสำคัญจากพื้นฐานการผลิตมาสู่พื้นฐานการจัดจำหน่ายและพื้นฐานข้อมูล เราไม่สามารถยอมรับข้อมูลที่ล่าช้าหรือการบริการที่ไม่รวดเร็วได้อีกต่อไป

2. ยุคโลกาภิวัฒน์ทำให้เราอยู่ในโลกที่ไร้พรมแดน บริษัททุกบริษัทจำเป็นต้องมีขีดความสามารถที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติ

3. บริษัทต่างๆ ทั่วโลกมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรของตนให้มีขนาดเล็กลง เพื่อดำรงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

4. การลดขนาดองค์กรทำให้เกิดการเลิกจ้างพนักงาน โดยเปลี่ยนการว่าจ้างพนักงานประจำเป็นการว่าจ้างบุคคลแบบอิสระหรือการจ้างทำงานเป็นระยะเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายประจำ

5. แนวความคิดของพลเมืองโลกสมัยก่อน ในการที่จะทำงานกับบริษัทที่มั่นคงตลอดชีวิต เพื่อการมีฐานะการเงินและความเป็นอยู่ที่มั่นคงภายหลังเกษียณอายุ ดูจะเป็นความหวังที่เลือนลางขึ้นทุกที

6. ด้วยความไม่แน่นอนของระบบลูกจ้าง ประชากรโลกจึงหันมานิยมการทำธุรกิจของตนเองมากขึ้น

จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนี้จึงทำให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องศึกษาช่องทางการทำธุรกิจให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับระบบการค้า และเศรษฐกิจในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง พร้อมกับแนวโน้มทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว....... "

 

ข้อคิดเหล่านี้น่าจะเป็นแนวทางหลักที่สำคัญของแนวโน้มการตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผมพอสรุปได้ว่าการค้ายุคไอที (Information Technology) ไม่ว่าค้าเล็ก หรือค้าใหญ่  ถ้าต้องการอยู่รอดปลอดภัย ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง  ต้องตระหนักถึงปัจจัย 5 ประการคือ

  รวดเร็ว - คุณภาพ - กระทัดรัด - ลดต้นทุน - มีพันธมิตร 

ปัจจัยในเรื่องการมีพันธมิตร  ก็สืบเนื่องจากจำนวนผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  คนเหล่านี้จึงเป็น "นักบุกเบิกธุรกิจสมัยใหม่" ที่มีแนวคิด และวิธีการใหม่ๆ  แตกต่างไปจากนักธุรกิจรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิง  นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆจึงมีลักษณะของ SMEs แบบ Nich  คือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็กที่เน้นการผลิต และการตลาดสำหรับสินค้า หรือบริการ  ที่เฉพาะเจาะจงไปเลย เช่น  ขายเสื้อผ้าบูติกอย่างเดียว, ผลิตหมวกอย่างเดียว, เปิดร้านกาแฟ, ขายแมลงทอด, บริการออกแบบเว็บไซท์, จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา, บริการขนส่งด่วนภายในจังหวัด, ผลิตแม่พิมพ์งานเซรามิกส์, ผลิตกระดาษสา  เป็นต้น  ดังนั้นถ้วยน้ำชาเซรามิกส์ใบหนึ่ง จึงมีผู้ประกอบการหลายเจ้าทำการผลิตคือ  เถ้าแก่เฮงขายดินขาว, คุณแดงนักออกแบบแม่พิมพ์, ร้านดีไซน์สติ๊กเกอร์ติดถ้วย, โรงงานจุ๊บแจงรับเข้าเตาเผา ฯลฯ  การมีพันธมิตรทางธุรกิจจึง   เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ 

 
  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com