LAMPANG-CNN
ร ถ ม้ า พ า เ ที่ ย ว

HOME

 บอกอ.ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้  

 การค้า-เศรษฐกิจ   

 สังคม-วัฒนธรรม   

 รถม้าพาเที่ยว      

+ พาไปอร่อย

+ พาไปพักผ่อน

 สุขกายสบายใจ    
 จิตวิทยาใกล้ตัว    
 สาระบันเทิง        
 แจ่งหนังสือ         

  เราจะพาคุณถึงลำปาง ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยว  ที่กิน  ที่พักผ่อน  และที่อื่นๆ  ในมุมมองที่ลึกซึ้ง.... 

 

 

 ล่องสะเปา จาวเวียงละกอน

 

ประเพณีลอยกระทงชาวลำปาง

 

ความงดงามตระการตาเหนือสายน้ำวัง

 

8-9 พฤศจิกายน 2546 ที่ยวลำปาง

 

มีหลายสิ่งงดงามเกินกว่าที่คุณคาดคิด!

 

 

"ล่องสะเปาจาวเวียงละกอน" ลอยกระทงของชาวลำปาง ได้ผ่านพ้นไปแล้ว  สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวลำปางทุกคน  บางสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ก็คงต้องนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  "ลำปางซีเอ็นเอ็น" เ ชื่ มั่ ในฝีมือ และความสามารถของชาวลำปางครับ

 

   

ลูกหลานชาวลำปางยังคงสืบทอดประ เพณี"ล่องสะเปา" อันงดงามนี้ไว้ในทุกๆปี

   

ะพานแขวนเต็มไปด้วยชาวลำปาง และนักท่องเที่ยวเดินชมแสงสีที่งดงามเหนือลำน้ำวัง

   

ถม้า พระเอกของนครลำปาง หนึ่งในขบวนแห่ "กระทงรถใหญ่" ในเย็นวันที่ 9 พ.ย. ภาพนี้ถ่ายในขณะตั้งขบวน  ที่สามแยกเก๊าจาว ถ.ประสานไมตรี

นึ่งในกระทงรถใหญ่ ที่มีความสวยงาม

ระทงรถใหญ่ของมหาวิทยาลัยไทยในเร็ววันนี้...สถาบันราชภัฎลำปาง

 

ระทงใหญ่ลอยเหนือแม่วัง

ระเพณีปล่อยโคมลอย ในคืนวันที่ 8   พ.ย. เหนือลำน้ำวังสว่างไสวด้วยกระทง นับร้อยนับพัน ขณะที่แหงนมองขึ้นไปมีแสงจากโคมลอยน้อยใหญ่ดั่งมีดวงดาวนับพันบนท้องฟ้า

นึ่งในสิบ "สะเปาลอยน้ำ" ที่สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเป็นความภูมิใจของชาวลำปางที่ชมอยู่สองฝั่งลำน้ำ

นักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รอการจัดลำดับ และเคลื่อนขบวน บริเวณ ถนนประสานไมตรี สามแยกเก๊าจาว

ระทงรถใหญ่ของโรงเรียนแลมป์-เทค เน้นโทนสีขาวอลังการจริงๆครับ

                    

 
  Lampang-CNN: viman183@hotmail.com