LAMPANG-CNN
หุ้ น ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง คุ ณ คิ ด

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้

 การค้า-เศรษฐกิจ 

    + การตลาดเมืองรถม้า

    + หุ้นไม่ยากอย่างคุณคิด

 สังคม-วัฒนธรรม  

 รถม้าพาเที่ยว      

 สุขกายสบายใจ    

 จิตวิทยาใกล้ตัว    

 สาระบันเทิง        

 แจ่งหนังสือ         

  นำเสนอข่าวสาร เรื่องราวทางธุรกิจ - การตลาด - และการลงทุน ของคนลำปาง และในภาคเหนือ  

* บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น  สำหรับผู้สนใจลงทุนในในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  หากนักลงทุนตัดสินใจสมัครเป็นลูกค้าแลใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ใด  ควรทำความรู้จักหลักทรัพย์ ,ผลตอบแทน , ความเสี่ยง  ด้วยการศึกษา  และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์จากสิ่งพิมพ์ ,ข่าวสาร ,เอกสารเผยแพร่ ,วิทยุ ,โทรทัศน์ หรือ  ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  เช่น  www.set.or.th   ;        www.settrade.com ; หรือ www.kimeng.co.th  หรือ จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ  

ข่าว และบทความน่ารู้สำหรับนักลงทุน :

ถ้ามีเงินสักก้อนคิดจะเอาไปทำอะไร ?

คาถาบริหารเงินปีแพะ2546...อย่าจ่ายเพลิน !

บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหุ้น

"ศิริวัฒน์แซนวิช" นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา

เครื่องหมายต่างๆบนกระดานซื้อ-ขายหุ้น

 

วิธีลดความเสี่ยงในการลงทุน

 

กฏ10ประการของ ปีเตอร์ ลินช์ ในการซื้อขายหุ้น

 

                                                                             

                  

 คาถาบริหารเงิน ปีมะแม ลงทุนระวัง ลดเฟ้อใช้จ่าย

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่อง ทำให้ปี 2546 เป็นปีที่คนไทยต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการบริหารเม็ดเงินที่มีอยู่ให้งอกเงย หนทางในการเพิ่มมูลค่าให้เงินออมหดแคบลงพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดต่ำ และปัจจัยที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งบั่นทอนการฟื้นตัวของตลาดทุน

ขณะที่โอกาสเพิ่มค่าของเม็ดเงินน้อยลง ในฟากการจับจ่ายใช้สอยกลับมีแนวโน้มตรงข้าม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ส่งผลให้ผู้คนตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น และไม่ใช่แค่การจับจ่ายจากรายได้ที่มีเข้ามาเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งในรูปบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินผ่อน จะจูงใจให้ผู้คนก่อหนี้เพื่อการบริโภคระเริงมือ

เพื่อรับมือกับภาวะดอกเบี้ยเงินบาทใกล้ 0% ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารเงินให้คำแนะนำไว้ว่าจะต้องใช้หลัก "อนุรักษนิยม" และ "ระมัดระวัง" ให้มากทั้งทางด้าน "ขาออก" และ "ขาเข้า" ของกระเป๋าสตางค์

ใน "ขาเข้า" หรือการเพิ่มค่าให้กับเงินออม โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องคำนึงถึงปัจจัยไม่แน่นอนของสถานการณ์สงคราม ส่วน "ขาออก" แม้ดอกเบี้ยต่ำจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริโภค รวมไปถึงการก่อหนี้ แต่ควรเลือกจับจ่ายหรือก่อหนี้เพื่ออนาคตให้มากกว่าความพึงพอใจระยะสั้น

 

เรียบเรียงจาก กรุงเทพธุรกิจ รายวัน วันพุธที่ 1 มกราคม 2546
                                              

 

  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com