LAMPANG-CNN
 จิ ต วิ ท ย า ใ ก ล้ ตั ว

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย   

 นครลำปาง ณ วันนี้

 การค้า-เศรษฐกิจ 

 สังคม-วัฒนธรรม 

 รถม้าพาเที่ยว      

 สุขกายสบายใจ    
 จิตวิทยาใกล้ตัว    
    + หัวเราะสำคัญกว่าที่คิด
 สาระบันเทิง        
 แจ่งหนังสือ         

 นำเสนอความรู้ และเทคนิคทางจิตวิทยาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบัน                      

                                                                                                                                                                                                          

 

 

หัวเราะ ....สำคัญกว่าที่คิด

 

ชัยวัฒน์ คุประตกุล
kshaiwat@hotmail.com

 

 

ข้อมูลใหม่จากการวิจัย การหัวเราะ มีผลดีต่อสุขภาพ มากกว่าที่คิด !

วามคิดและข้อแนะนำจากแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ คือการรู้สึกดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้สึกขบขัน กับบางสิ่งบางอย่างเป็นผลดีต่อสุขภาพ ยิ่งถ้ารู้สึกขบขันถึงขั้นเปล่งเสียงหัวเราะออกมาก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพ เสมือนหนึ่งสมองได้รับการอัดฉีดออกซิเจนอย่างแรง ซึ่งก็มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุน เนื่องจากขณะที่คนๆ หนึ่งกำลังมีอารมณ์สุนทรีย์ถึงขั้นเปล่งเสียงหัวเราะออกมา หัวใจก็จะทำงานอย่างเข้มแข็งขึ้น คือเต้นแรงขึ้น เลือดแดงก็จะถูกสูบฉีดขึ้นสู่สมองแรงขึ้น

าล่าสุดมีรายงานผลการศึกษาวิจัย จากคณะวิจัยแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย์ที่เบิร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่เมื่อต้นปี ค.ศ.2002 ว่ามิใช่เพียงขณะกำลังมีอารมณ์ขันเท่านั้นที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ แม้แต่การคาดหวังว่าจะได้มีประสบการณ์ นำไปสู่การเกิดอารมณ์ขันในอนาคตอันใกล้ ก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วย

ณะนักวิทยาศาสตร์นำโดย ลี เบิร์ค (Lee Berk) ได้ทำการทดลองศึกษากับอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง โดยมีเป้าหมายการศึกษาจะดูว่า มีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายต่อสุขภาพอย่างไรหรือไม่ ในช่วงเวลาก่อนที่จะได้มีประสบการณ์ที่มั่นใจว่า จะทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์อย่างแน่นอน

ณะวิจัยใช้สื่อในรูปของวิดีโอตลก ความยาวหนึ่งชั่วโมงเป็นเครื่องมือทดลอง สื่อที่ใช้เป็นวิดีโอตลกยอดนิยม  วิธีทดลองคืออาสาสมัครได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าหลายวันว่า วันไหนเวลาไหนจะได้ชมวิดีโอตลกยอดฮิตนั้น จากนั้นก็ตรวจสอบอารมณ์ของอาสาสมัครต่อเนื่องกันหลายวัน ก่อนวัน - เวลาฉายจริง โดยทำการตรวจสอบระดับของฮอร์โมน ที่เป็นต้นเหตุของความเครียด หรือ ฮอร์โมนเครียด (Stress Hormone) และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค

ลการทดลองศึกษาพบว่าในช่วงเวลาสองวันก่อนที่จะได้ชมวิดีโอตลก ระดับฮอร์โมนความเครียดของอาสาสมัครได้ลดลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน นับเป็นการค้นพบครั้งแรกในวงการวิทยาศาสตร์ว่า เพียงแค่การคาดหวังจะได้มีประสบการณ์ที่ดี ที่มีความสุขก็มีผลดีต่อสุขภาพ

ารค้นพบนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิธีการรักษาคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังด้วย เพื่อเป็นการลดฮอร์โมนความเครียด และเพิ่มความเข้มแข็งของระบบภูมิคุ้มกัน

สำหรับคนทั่วไป ผลการศึกษาวิจัยนี้ นอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความสำคัญ ของการเป็นคนมีอารมณ์ดีเป็นประจำว่า ทำไมคนที่ชอบชมภาพยนตร์ตลก ทั้งภาพยนตร์จอใหญ่ฉายตามโรงภาพยนตร์ และภาพยนตร์โทรทัศน์ หรือรายการโทรทัศน์ตลก หรือชอบอ่านหนังสือตลก การ์ตูนตลกจึงเป็นคนที่มีสุขภาพดีกว่าคนทั่วๆ ไปแล้ว ก็เพิ่มเป็นความรู้ใหม่ว่า การได้มีความคาดหวังจะได้มีประสบการณ์ที่มีความสุข เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วย ....

อย่างเป็นรูปธรรม การที่เฝ้ารอจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ตนชอบ การเฝ้ารอชมภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ การรออ่านหนังสือที่ชื่นชอบเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะให้มีบ่อยๆ เพราะจะทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี ...และแก่ช้าลง !
 

 
  
  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com