LAMPANG-CNN
 นครลำปาง ณ วันนี้ ~ เวียงละคอนเมื่อวันวาน  กับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวลำปาง     

 

 

HOME

 บอกอ ขอคุยด้วย    

 นครลำปาง ณ วันนี้ 

  + อุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง
  + ลำปางมอเตอร์โชว์2546

 การค้า-เศรษฐกิจ  

 สังคม-วัฒนธรรม  

 รถม้าพาเที่ยว      

 สุขกายสบายใจ    

 จิตวิทยาใกล้ตัว     

 สาระบันเทิง        

 แจ่งหนังสือ         

 

+หน้าแรกของเว็บนี้
+หน้าหลัก123Hat!
   อุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง

           

   

      

 

เซรามิกลำปางกระหึ่ม !

ซรามิกลำปางนั้น  มีมากกว่า 200 โรงงาน ผลิตงานตั้งแต่กิจในครอบครัว  จนถึงอุตสาห-กรรมเพื่อการส่งออก  มูลค่าสินค้าเริ่มฐานรากที่ราคา 0.90 บาท ไปจนถึง 10,000 บาทต่อชิ้น  ตามขนาดและสไตล์งาน  มีทั้งประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ของใช้ บนโต๊ะอาหาร  ของชำร่วย และของตกแต่ง  แต่...เป็นที่รู้จักติดหูติดตามากที่สุด  กลับเป็น  ชามตราไก่  ซึ่งการวาดลายไก่ลงบนผลิตภัณฑ์ บนเซรามิกนั้น   เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสินค้าโรงงาน.........  

 

 

   นวัตกรรมเซรามิกลายไก่  สร้างความแปลกใหม่ล้นเหลือคณา  ไต่จากผลิตภัณฑ์ขนาดจิ๋ว ๆ  1 เซ็นติเมตร

    ขยายงานถึงขนาดเบ้อเร่อ   ในระยะ 2 - 3 ปีมานี้ ( ระยะพ.ศ.  2543 - พ.ศ. 2545 )  ในแบบของใช้บนโต๊ะอาหาร 

    ของที่ ระลึก  หรือ ของประดับโชว์สวยงาม   ด้านราคาปรับเปลี่ยนไปตามความยากง่ายของชิ้นงาน

                         ชื่อเสียง  เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง  ได้แผ่สะพัดจนกลายเป็นที่กล่าวขวัญถึง

                                 อย่างแพร่หลายในท้องถิ่น   และกระหึ่มไปถึงระดับประเทศ   ตามแนวขับเคลื่อนของรัฐบาล

                                 จากความเพียรพยายามมายาวนานถึง  15  ปี  ที่สมาชิกชมรมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง( สมาคม ฯ ปัจจุบัน )

                                 มุ่งจะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำปาง  ให้เป็นที่รู้จักทั้งใน  และต่างประเทศ

                                 งาน " เซรามิกแฟร์ " มีบทบาทสำคัญใหญ่ยิ่งต่อการสานเจตนารมณ์   เครื่องปั้น...ลือนาม

                                 ภาระหนัก  จึงตกอยู่กับกรรมการของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาทุกรุ่น  แม้เป็นองค์กรเล็กในท้องถิ่น  

                                 ต้องเข้มแข็งเพียรผลักนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอย่างภาคภูมิ

                                 ระยะแรก  สมาชิกที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะมิตรสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาแต่บรรพบุรุษ 

                                 ต่างสามัคคีร่วมออกร้าน  ชักนำเพื่อให้งานแต่ละครั้งสำเร็จลุล่วง 

                                 จนขยายความร่วมมือไปถึงโรงงานขนาดกลาง - เล็ก ตามลำดับ  ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันว่า 

                                 ควรคืนความเจริญสู่ท้องถิ่นตัวเอง  ทั้งที่สายงานอาชีพ และช่องทางการตลาดไม่ได้อยู่ในท้องที่ 

                                 งานขายสินค้าปลีกนั้นต้องกินเวลา  การที่จะพบปะผู้ผลิตโดยตรงนับว่ายาก

                                 โดยเฉพาะโรงงานบิ๊ก ๆ ซึ่งเน้นผลิตเพื่อการส่งออก

                                 ปัญหาการเข้าถึงโรงงาน  เพื่อหาสินค้าที่ถูกใจในหมู่ชนก็ยังสับสน  แม้จะรู้โดยทั่วไปก็ตามว่า 

                                 จังหวัดลำปางเป็นเมืองเซรามิก  แต่แหล่งผลิตอยู่มุมไหน ?

                                 ... บางส่วนที่เคยพบก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานของเมืองลำปางหรือไม่ ...

                                                                   งาน " เซรามิกแฟร์ " จึงเป็นด่านหน้า  รับคนแปลกถิ่น           

                                                                   ผู้คนหลากหลายให้ตรงมาเลือกซื้อ  แม้เพียงแค่ชิ้น

                                                                   เดียว  ราคาไม่ต่างจากการดั๊มราคาส่ง  และยังให้

                                                                   โอกาสกับโรงงานขนาดเล็ก  ได้เสนอผลงานสู่

                                                                   ประชาชน  ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่ง

                                                                   ตำบล  ยังสามารถเผยแพร่ได้อย่างมีระดับ  นับว่าหา

                                                                   ยากยิ่งที่จะมาถึงจุดนี้ได้

                                                                   งาน " เซรามิกแฟร์ " ต่อเนื่องมาถึงปีที่  15  กลายเป็น

                                                                   งานที่ต้องจับตารอคอยอย่างจดจ่อของผู้คน  ร่วมสร้าง

                                                                    เมืองให้คึกคัก  การจราจรคับคั่งไม่เงียบเหงา  เรียก

                                                                    ผู้คนหลั่งไหล  ตื่นตาแบบเหลือเชื่อ  เข้าคอลัมน์

                                                                     แปลกแต่จริง ได้สบายแฮ  ( ไม่ขี้จุ๊   แต๊แต๊หนา ! )

                                  ความใหญ่ยิ่ง ของงาน  ทวีขึ้นทุกปี  จากที่เคยมีเพียงกลุ่มเซรามิก 40 ร้านค้าเมื่ออดีต

                                  เวลานี้ขยายบานปลาย  ในปีล่าสุดนี้ถึง 196  ร้านค้า   เพราะมีพ่อค้าแม่ค้าร่วมด้วยจนเอิกเกริก

                                  ส่วนสถานที่จัดงานนั้น  โยกย้ายไปตามวาระ

                                                    ต่อการที่  จังหวัดลำปาง  ผนวกองค์กรทั้งจังหวัด

                                                    เปิดทางสนับสนุน  ทุ่มใจเกินร้อย 

                                                    มีหรือ  ..... เซรามิกลำปาง  จะไม่ถูกเล่าขาน  ให้ลือไกล                                                                                       

                   

                                                    รัตนา  สินวรรณกุล   /   สยามซีรามิคลำปาง   

   

  Lampang-CNN :  viman183@hotmail.com