วัดพระธาตุลำปางหลวง

โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง และชาวล้านนา ที่งดงาม ยิ่งใหญ่ พร้อมกับศิลปะล้านนาแบบโบราณอย่างแท้จริง  ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง  ภายในกำแพงแฝงด้วยพุทธปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับโลก และจักรวาลแบบตะวันออก  ซึ่งพบลักษณะการก่อสร้างที่คล้ายกันนี้ที่นครวัด ประเทศกัมพูชา  วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาเที่ยว และมนัสการพระแก้วมรกตกันเป็นจำนวนมากตลอดปี  เป็นโบราณสถานที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร  ตั้งอยู่ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองลำปางประมาณ 20 นาทีเท่านั้น

 

 

   
   
  ::คนลำปาง  25 ม.ค. 2546::